Lukk

MainTech skal bistå Petroleumstilsynet med integritetsstyring av feltrør

Avtalen med Petroleumstilsynet bekrefter MainTech sin posisjon som en viktig kompetansebedrift

Vi er utrolig stolte og glade for at Petroleumstilsynet har valgt MainTech til å bistå med å etablere en helhetlig oversikt over hvordan den innvendige integriteten skal styres og ivaretas for feltrør, dette for at hydrokarbonlekkasjer kan forebygges.

Vi vant jobben i sterk konkurranse med andre velkjente aktører i markedet og i tildelingen ble det uthevet følgende:
 
MainTech har oppnådd høyest total vektet poengsum og har dermed levert det mest fordelaktige tilbudet. Dere tilbyr personell med bred og riktig kompetanse i prosjekt og med gode referanseprosjekt fra norsk sokkel. Dere viser svært god forståelse for oppdraget. Forslag til gjennomføring svarer til bestillingen på alle punkter og dere legger opp til en bra fremdriftsplan. Etter vår vurdering har dere levert det beste løsningsforslaget.
 
Prosjektet skal forsøke å belyse områder hvor det er behov for forbedringer og risikoreduksjon. Samt si noe om styrken og godheten av de vurderingene som gjøres, sett i sammenheng med hvilket utstyr, hvilken informasjon og hvilken kompetanse som kreves for å gjøre dem. Leveransen skal utarbeides slik at den kan brukes som en generell referanse/oppslagsverk i hvordan man tilnærmer seg dette på tvers av fagmiljøer, systemer og standarder.

"Dette er nok et bevis på at MainTech er en kompetansebedrift og vi ser frem til å bistå Petroleumstilsynet med vårt personell med bred og riktig kompetanse" sier Grethe Selboe som leder avdelingen for Inspeksjon og Materialtjenester i MainTech.