Lukk

MainTech og Lloyds på TTS i Kuala Lumpur for Statoil

Foto: MainTech
Foto: MainTech

I januar 2014 dro 1 fra MainTech samt 3 fra Lloyds over til Kuala Lumpur for å bistå Statoil i en TTS (teknisk tilstands verifikasjon) på Gina Krog.

Gina Krog er en olje og gass plattform som skal installeres på norsk sektor 2017 og er nå i en fase hvor detalj design pågår hos Aker i Kuala Lumpur, Malaysia. Jobben byr på mange tekniske utfordringer. Vi skal bidra til å sjekke at alle barrierer som Statoil har definert i sine «Performance Standarder» er fulgt i design, slik at stor-ulykker kan unngås når de kommer i drift. Dette er både å sjekke at barrierer er på plass for å unngå lekkasjer, sjekke at alle brannkrav er møtt, evakueringskrav er implementert osv.

Foto: Statoil

Jobben medfører også en del utfordringer på fritiden. Da det å være forgjenger i en by med så stor trafikk, med lite tilrettelegging av fortau og overganger, kan være en risikosport. Det blir også tid til en del fornøyelser, grottetur til Batu Caves, jungeltur samt her et bilde fra et besøk i Petronas Twin Towers, 450m høyt og 88 etasjer. Lin Hong, Arne Smisethjell og Børge Forbord fra Lloyds Register samt Grethe Selboe fra MainTech.