Lukk

MainTech er nok en gang på Svalbard

Sikkerhet og pålitelighet i fokus når vi har besøkt Svalbard og Gruve 7

 

Kulldriften på Svalbard går nå mot slutten. Gruvene i Svea er stengt og anleggene saneres. I Longyearbyen fyres det enda med kull til strøm og varme. Kullet kommer fra Gruve 7, som nå er Norges siste aktive kullgruve. Når det er funnet en alternativ løsning på energiforsyningen i Longyearbyen skal også Gruve 7 stenges.

Store Norske Gruvedrift har hyret oss for å vurdere teknisk tilstand på en del systemer. Det er ønskelig å få svar på om sikkerhet og pålitelighet er mulig å opprettholde for den gjenværende driftsperioden som kan være mellom to og fem år. I tillegg skal vi mene noe om investeringsbehovet for å opprettholde driften i den gjenværende levetiden for gruva.

Struktur, roterende utstyr, kraft og sambandssystemer

Systemene vi skulle vurdere spente over et vidt spekter fra personsporingsystemet via kraft og transportbånd, til strukturen som holder oppe det mange tonn tunge renseanlegget for kull. Metoden vi anvender er forberedelse, befaring, dokumentstudier, intervju med lokale spesialister og vurdering. Det er ikke noen eksakt vitenskap vi driver med, men vi skal gi en uhildet vurdering av systemene i scopet.

Ønsker ingen overraskelser

Hensikten med undersøkelsene er å gi oppdragsgiver en kunnskap om den tekniske tilstanden på de systemene vi ser på. Dette er et av flere element som skal forhindre at Store Norske får noen overraskelser i tiden som gjenstår i Gruve 7. Utstyret skal vurderes slik at det er så klart som det kan være, at (og om) driften kan fortsette sikkert og pålitelig i den tiden som gruva har igjen.

Et stort uventet investeringsbehov, helt på slutten av levetiden, kan skape alvorlige problemer for gjennomføringen av den planmessige avviklingen av den norske kullproduksjonen på Svalbard.