Lukk

MainTech på revisjonsstans "down under"

To av våre senior inspeksjonsingeniører har vært på oppdrag i Australia

MainTech ble kontaktet av Woodside Petroleum Ltd. med forespørsel om vi kunne stille med senior inspeksjonspersonell i forbindelse med en revisjonsstans i Australia. Våre inspektører, Ole Engan og Sarbjyot Haarberg, syntes dette var en spennende utfordring som de ikke kunne si nei til. Karratha Gas Plant er en av verdens mest avanserte gass produksjonsanlegg hvor LNG, gass, kondensat og LPG produseres. Anlegget er lokalisert 1260 km nord for Perth.

Der samlet de nyttig erfaring fra hvilke problemer de strir med andre plasser i verden, som da kan komme godt med ved senere revisjonsstanser på andre anlegg. Det var i perioder store utfordringer. Enten det er entring av store beholdere i taustiger, eller det er ”ukjente” vesener som vi ikke er så vant med på norske anlegg.