Lukk

MainTech bistår A/S Norske Shell

Petroleumstilsynet gjennomførte 22. april 2015 tilsyn med AS Norske Shell og risiko knyttet til korrosjon under isolasjon (KUI) på innretninger til havs og på landanleggene.

MainTech har i mange år bistått A/S Norske Shell i utarbeiding av inspeksjonsprogram og planlegging av inspeksjon mot KUI. I april i år hadde Petroleumstilsynet et tilsyn med A/S Norske Shell og risikoen knyttet til korrosjon under isolasjon.

Målet med tilsynet var å se på Shell sin styring av KUI gjennom policy og strategier for vedlikehold og risikobasert inspeksjon, generelt inspeksjonsopplegg, gjennomføring og rapportering, registrering og oppfølging av funn samt erfaringsoverføring og læring relatert til Draugen og Nyhamna.

Og det var med glede å lese tilbakemeldingen fra PTIL i etterkant:

”Tilsynet ga et godt inntrykk av Shell sin styring av KUI, deres fagekspertise på området, og pågående forbedrings- og utbedringsarbeid. En påviste ingen avvik.”

Vi i MainTech er stolte over at vi kan bidra i dette arbeide!