Lukk

Thamsklyngen inviterte MainTech for å gi en introduksjon til Lean ledelsesfilosofi og metodikk med fokus på 5S.

Hvordan sikre varig endring i forbedringsarbeidet? Dette var et av de viktige spørsmålene som ble løftet på workshopen med Thamsklyngens medlemmer

LEAN workshop for medlemsbedriftene i Thamsklyngen 


MainTech var invitert til Orkanger for å gi en opplæring og introduksjon til Lean ledelsesfilosofi og metodikk med fokus på 5S.

Det er viktig å forstå at om du skal lykkes med forbedringsarbeid på du ha riktig fundament og forankring.  Mange Lean prosjekter har mislyktes fordi mange har prøvd å implementere metodikk og verktøy uten at hele organisasjonen er forent om hvilke mål som skal nås med bruken av disse verktøyene. 

Lean handler også om systemforståelse og læring i hele virksomheten, ikke kun forbedringsarbeid i produksjonsprosessene.

MainTech informerte om mulighetene for å få i stand et samarbeidsprosjekt med implementering av 5S som fokusområde for å lære og bli i stand til å ta ut effekter av forbedringsarbeidet.

Vil din bedrift bli bedre på forbedringsarbeidet, ta kontakt for en uformell prat.

fredrik.karlstad@maintech.no