Lukk

Kurs for ledere og operatører i Statkraft Energi

MainTech har gjennomført to pilotkurs for Statkraft Energi, som er i gang med revisjon av sin vedlikeholdsstrategi. Revisjonen skal bidra til å øke kontinuerlig forbedring i det daglige vedlikeholdet i Statkraft.

Kontinuerlig forbedring skal oppnås ved å involvere operatørene i større grad og utnytte deres kompetanse til å skape forbedringer. Neste steg for Statkraft blir å ta kurset ut i organisasjonen og hente ut effekten. Statkraft har revidert vedlikeholdsstrategien sin gjennom dokumentet “The Global O&M Process” (se figur). Bakgrunnen for denne revisjonen er å etablere en lærende organisasjon hvor operatørene selv gjør vurderinger av vedlikeholdet som gjøres og kommer med forbedringsforslag.

I regi av MainTech har operatører og ledere fått opplæring i den nye prosedyren. Kurset, som ble avholdt i MainTech sine lokaler, har hatt fokus på å etablere en grunnleggende kompetanse for vedlikehold og formidle hvordan den nye prosedyren best kan følges opp i egen organisasjon.

For at Statkraft skal lykkes med endringene som gjøres, er de avhengig av å ha en ledelse som forstår hva som kreves og følger opp. I kurset ble det satt av mye tid for å formidle nettopp dette. Tydeliggjøring av roller og hva som forventes på de ulike nivåene er også viktige faktorer for suksess, noe som ble understreket på kurset.

Kurset skal rulles videre ut i organisasjonen fra høsten av.