Lukk

Målet er optimalt vedlikehold til lavest mulig kostnad.

På scenen under konferansen Bedre Bru-Vedlikehold - Magne Basmo fra MainTech
På scenen under konferansen Bedre Bru-Vedlikehold - Magne Basmo fra MainTech

Hentet inn for å bidra til bedre kontroll over vedlikeholdet på svingbare bruer i Trondheim.

 

Systematisk tilnærming lønner seg!

 

Her er det MYE tid og penger å spare på en systematisk tilnærming, og være i forkant når det gjelder vedlikehold kaller vi predektivt vedlikehold, men hvordan skal vi oppnå dette og hva innebærer det?

Her gjelder det som i mange andre sammenhenger, vi må øke kunnskapen og vi må se det i sammenheng med hvor modent selskapet og organisasjonen er. 

Vi har gjennomført RCM analyser på bevegelige bruer, dette er jo en dråpe i havet kan man si, men sannheten er at vi avdekker store muligheter for innsparinger.

Målet er pålitelig drift til lavest mulig kostnad. 

"Vi har analysert bruene våre fordi vi ønsker å være i forkant og oppnå pålitelig drift til lavest mulig kostnad" sier Knut Ove Dahle i Statenes Vegvesen

Vil du lære mer om dette så meld deg på MainTech konferansen, her vil avdelingsdirektør for teknologi Trond Michael Andersen fra Statens Vegvesen stå på scenen.

Les mer om  her om RCM og mulighetene slike analyser gir.