Lukk

RCA og RCM analyser er et viktig bidrag til forbedring på fabrikken i Toledo

Håvard Vik og Kristine Høyen fra MainTech
Håvard Vik og Kristine Høyen fra MainTech

Hentet inn for å bidra til bedre kontroll over vedlikeholdet

MainTech arbeider med utvikling av Asset Management i Perstorp konsernet. Når det oppstod en feil på en steam kompressor ved Perstorp sin fabrikk i Toledo/USA ble MainTech forespurt om å bidra med en Rotårsaksanalyse RCA.   

Et av funnene var at det forebyggende vedlikeholdsprogrammet måtte oppdateres for å sikre videre sikker og pålitelig drift. Dette gjøres best ved å utføre en RCM-analyse.

RCM (Reliability Centered Maintenance) er en prosess som hjelper oss å definere optimalt vedlikehold for utstyret vårt. 

Kjernen i RCM er pålitelighet; evne til å utføre krevd funksjon. Med dette som fundament er RCM et uovertruffent verktøy i møte med krav om å ivareta sikkerhet, miljø, tilgjengelighet og et ønske om lavest mulig vedlikeholdskostnader.

Perstorp er en kjemikalieprodusent med kontorer i 26 land og fabrikker i 7 land. MainTech med prosjektleder Håvard Vik sier at MainTech sin kompetanse fra industrien kombinert med teoretisk kunnskap er en suksessfaktor, dette gjør oss i stand til å skape både kortsiktig og langsiktig verdi gjennom et tilpasset vedlikehold og dermed forlenget levetid på utstyr.