Lukk

Forsvaret kan effektivisere for 3 milliarder kroner!

Vi har funnet et stort potensial for forbedring og effektivisering, og vi har gjort rede for hele 28 områder hvor vi mener det er gevinster å hente, sier forskningsleder Sverre Kvalvik i Forsvaret.

MainTech er stolte over å ha fått bidratt til arbeidet med FFI studien relatert til effektivt vedlikehold. I tillegg er det utført RCM-analyser på NASAMS Launcher som viser stort potensiale i effektivisering. I vedlagte rapport kan dere lese mer om det arbeidet MainTech bidro med på side 47, 48 og 49. 

https://www.ffi.no/publikasjoner/arkiv/hvordan-skape-okonomisk-handlingsrom-i-den-nye-langtidsplanen-potensial-for-forbedring-og-effektivisering-20212024

Eksempelet fra RCM på NASAMS viser at nytenkning og vilje til endring kan gi gevinster på vedlikeholdet. Endringene handler i all hovedsak om å ta i bruk verktøy som finnes sivilt og/eller er tatt i bruk i andre lands forsvar, som sensorteknologi eller en generell optimalisering av vedlikeholdsplan.

Denne rapporten har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024. Det identifiserte potensialet er et resultat av den betydelige innsatsen FFI har lagt ned de siste tolv månedene knyttet til datainnsamling, intervjuer, analyse og dialog med de involverte etatene, samt vurdering og sammenstilling av bidrag fra andre aktører. Sett under ett utgjør rapporten et veikart for videre forbedring og effektivisering i forsvarssektoren.

Se Forsvaret egne nyheter på saken her:

https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/forsvaret-kan-effektivisere-for-inntil-3-milliarder-kroner