Lukk

Først i Norge: Bruker big data til å redusere nedetid

Ved å analysere 30 gigabyte historiske data fra de siste ti årene, kan MainTech, Powel og Alcoa redusere nedetiden i aluminiumsproduksjon.

Vedlikeholdsprosjektet har også funnet nye sammenhenger som kan føre til millionbesparelser for industrien samlet sett. Prosjektet, som ble sluttstilt i mars 2017, har gitt Alcoa mulighet til å få en bedre oversikt over kritiske komponenter som påvirker nedetid på massefabrikken i Mosjøen. Massefabrikken produserer grønne anoder til bruk i aluminiumsproduksjonen i smelteverket i Vefsn. Prosjektet avdekket blant annet at utetemperaturen var en stor faktor i utstyrshavari.

«Det å bruke big data gir oss mulighet til å forstå prosessene og vil i fremtiden også brukes for å kunne planlegge vedlikeholdet bedre. Tidligere har vi i stor grad berodd oss på erfaring; gjennom datavisualisering får vi ny, detaljert kunnskap om hva som påvirker utstyret vårt», sier Magne Krutnes, teknisk sjef ved Alcoa Mosjøen.

Et aluminiumsverk drives døgnkontinuerlig. Vedlikehold på maskiner og utstyr må derfor planlegges nøye.

Håper å kunne forutse utstyrshavari

«Gjennom maskinlæring vil vi i fremtiden kunne forutse utstyrshavari, og det vil gjøre det enklere å planlegge produksjonen. Det er litt som med bilen. I stedet for å ha den til service ved 20 000 kilometer kjørt, ønsker vi å ta vedlikeholdet når det er behov. Det kan være før – og det kan være etter. Og ved å tilpasse og analysere dataene våre kan vi om ikke lenge predikere når vi får vedlikeholdsbehov. Det er ganske unikt», fortsetter Krutnes.

Maskinlæring er kort fortalt å gjenkjenne komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger ut i fra store mengder data, såkalt «big data». Dette er et viktig og nødvendig supplement til erfaringsbasert vedlikehold. Forprosjektet som nå er gjennomført, har vært et samarbeid mellom Alcoa som maskineier, MainTech, med kunnskap om maskinlæring og prediktivt vedlikehold, og Powel, med datakunnskap.

Vil hjelpe industrien spare millioner

«Prosjektet har vært lærerikt. Det finnes få praktiske eksempler på denne type analyse av store datamengder for å endre prosessen for vedlikehold i prosessindustrien, så nå håper vi å kunne bruke erfaringene til også å hjelpe andre industribedrifter», sier Richard Tokle Schytte, Business Manager i Powel.

Håpet til aktørene er at prosjektet vil bli videreført i et større forskningsprosjekt, der alle lokomotivene i den kraftintensive industrien i Nord-Norge deltar.

«Vi ser et signifikant verdiskapingspotensial ved å benytte maskinlæring i vedlikehold for denne type industri, der kostnadene av havari og nedetid er store», sier Andreas Marhaug, prosjektleder for Smart Vedlikehold i MainTech.

Også et klimatiltak

«Økt presisjon, økt prosesskontroll og redusert nedetid kan også gi bedre kontroll på miljø- og klimaaspekter. Økt digitalisering og bruk av big data er derfor viktig i veien frem mot lavutslippssamfunnet», sier Krutnes.

Digitalisering, utnyttelse av eksisterende data og høsting av vedlikeholdsrelaterte data er brikker i Alcoa strategi. Den tradisjonsrike hjørnesteinsbedriften i Mosjøen satser tungt på ny teknologi også på andre områder, slik som elektriske, førerløse kjøretøy til frakt av materiell, robotisering av tungt, manuelt arbeid og nå - bruk av maskinlæring for å bedre vedlikehold og få bedre kontroll over nedetid.

MainTech tror mange kan være tjent med en moderne vedlikeholdspraksis, der man i større grad utnytter historiske data til å gjenkjenne mønstre. Slik kan man bevege seg fra det reaktive, preventive og tilstandsbaserte vedlikeholdet, mot å forutse framtidig teknisk tilstand for maskinen, basert på avanserte maskinlæringsalgoritmer.

Litt om bedriftene:


MainTech
MainTech er et rådgivende ingeniørselskap lokalisert i Trondheim. MainTech rekrutterer bevisst ingeniører som kombinerer bred praktisk erfaring med høy teoretisk kompetanse. Det er i dette skjæringspunktet vi skaper verdi. Vår styrke ligger i praktisk anvendt teori innenfor vedlikehold. Selskapet har 40 ansatte i Trondheim, Mo i Rana og Molde. Hovedkontoret ligger i Trondheim. For mer informasjon, se www.maintech.no

Powel
Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tjenester til energisektoren, offentlige virksomheter og anleggsektoren. Innen energisektoren utvikler Powel programvare for forvaltning og drift av infrastruktur, planlegging og optimalisering av energiproduksjon, energihandel og smarte målere. Vi lager løsninger som endrer og effektiviserer arbeidsprosesser og servicekvalitet i tett samarbeid med våre kunder. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996. Selskapet har i dag 470 ansatte, kontorer i sju land og kunder i 20. Hovedkontoret ligger i Trondheim. For mer informasjon, se www.powel.com/no

Alcoa
Alcoa er en av verdens største aluminiumprodusenter, med over 16 000 ansatte i 10 land. Hovedkontoret er i Pittsburgh i USA. Selskapet leverer høykvalitets alumina, primæraluminium og valsede aluminiumsprodukter, som brukes til å redusere vekt, kutte utslipp og øke drivstoffeffektiviteten i blant annet transportsektoren.