Lukk

Feirer 1 år i Angola

Inspeksjons- og vedlikeholdsteamet i Luanda
Inspeksjons- og vedlikeholdsteamet i Luanda

I juni i år, var det 1 år siden vi startet opp å jobbe med forbedringsarbeid for Sonangol i Luanda, Angola. Prosjektet har siden da vokst, og består i dag av 14 expat’s lokalisert i Luanda, i tillegg til 5 ressurser fra MainTech i Trondheim.

Expat’ene kommer fra «hele verden» og er innleid via vårt morselskap Prezioso, som har vært etablert i Luanda i mange år. De som er involvert fra MainTech er i dag, Øystein Sævik (prosjektleder), David Mbala (team lead og lokalisert i Luanda på rotasjon), Phillip Juven, Morten Rasmussen og Mads Herdahl. De er alle involvert i å forbedre inspeksjon- og vedlikeholdssystem for Sonangol og jobber tett sammen med alle expat’ene i prosjektet.

Det er mye GLEDE i prosjektet. Og på vårt siste besøk i Luanda benyttet vi den ene fridagen til å dra litt sørover i landet, for å dra på safari. Minne for livet for alle oss som var med.


Siden vi jobber tett med expat’s som har forskjellige bakgrunner og religioner er det viktig å være oppmerksom på en av våre andre verdier, RESPEKT. Det å vise respekt for alle i prosjektet, samt vår kunde og alle andre samarbeidspartnere i prosjektet er en selvfølge og en nødvendighet for å lykkes.

I prosjektet får vi anledning til å gi fra oss mye kunnskap basert på vår erfaring med inspeksjon og vedlikehold i Norge. Men ikke minst så mottar vi også mye faglig påfyll. Dette er med på å øke vår INNSIKT og gi en dypere forståelse, som vi vil få nytte av i fremtidige prosjekt.

Vi jobber alle for at Sonangol skal få bedre styring og økt teknisk integritet på sine installasjoner og er derfor opptatt av å lage løsninger som er PÅLITELIG. Som da også er vår siste verdi.