Lukk

Effektiv atferd og kommunikasjon med Everything DiSC®

MainTech har sertifiserte DiSC®- instruktører som jobber med verktøyet Everything DiSC®. Dette er et verdensledende verktøy, som gir oss innsikt i vår egen og andres atferd, og som gir grunnlag for effektiv kommunikasjon. Everything DiSC® kan brukes til team- og lederutvikling i drift og vedlikehold.


Marit Bolstad og Sverre Wattum i MainTech er sertifiserte DiSC®-instruktører i regi av Volo AS [http://www.volo.no/]. Volo er Authorized Partner Everything DiSC® – A Wiley Brand, og Authorized Partner The Five Behaviors of a Cohesive Team™ – A Wiley Brand i Norge.

Wiley er en av verdens største og mest velrennomerte kunnskapsforlag, og som er rettighetshavere av Everything DiSC® verktøy. Everything DiSC® verktøy bygger på den forskningsbaserte DISC-modellen, utviklet av den amerikanske atferdspsykologen William M. Marston. Prosessverktøy fra Wiley gjennomgår strenge krav til kvalitetssikring før de lanseres i markedet. Det er avgjørende at verktøyene er både pålitelige (reliable) – dvs. måler verktøyet på en konsistent og pålitelig måte, og at de er presise (valid), innehar høy presisjon i forhold til det verktøyet er ment å måle. Verktøyet er videre normert for norsk språk og kultur.

Everything DiSC® er ikke en personlighetstest, men et verktøy som beskriver menneskelig atferd, og hvorfor vi handler som vi gjør i forskjellige situasjoner. DiSC er den moderne uttrykksformen av en fire-faktors atferdsmodell, og fungerer som en «inngangsdør» til kommunikasjonen med hver enkelt av oss.

• Hver person foretrekker å bli kommunisert til på en bestemt måte (atferdsstil).
• Forskning viser at din foretrukne måte å bli kommunisert til, springer ut fra ditt atferdsbehov.
• Dersom en person kommuniserer med deg i henhold til ditt atferdsbehov, vil du «åpne inngangsdøren», og sannsynligvis sette pris på samværet og kommunikasjonen.
• I motsatt fall, hvis en person henvender seg til deg, på en måte som strider med ditt atferdsbehov, vil du etter hvert gradvis lukke, og til og med stenge «inngangsdøren».

MainTech`s ingeniører har lidenskap for, og spisskompetanse på hvordan virksomheter kan øke effektiviteten i drift og vedlikehold, inspeksjon og materialteknologi. Vi vet at bevissthet og kompetanse hos menneskene er det som gjør dette mulig. Bruk av Everything DiSC®-verktøy i bedrifter og organisasjoner gjør ledere og ansatte mer effektive i kommunikasjonen med andre mennesker, som er en suksessfaktor i drift og vedlikehold.