Lukk

Delingseffekten

Gleden av å dele vil alltid stå sterkt i MainTech

Selve drivkraften, selve grunnen til at vi hver dag gir av oss selv i møte med alle dere fantastiske kundene og samarbeidspartnerne våre, hva er det? Hva er det som får ansatte i MainTech til alltid å gi det lille ekstra?

I MainTech har vi alltid ment at bedrifter vil ha en stor fordel av å være åpne for en delingskultur, både internt og mellom selskapene. I konkurranseutsatte industrier som vi i Norge har en god del av vil det nødvendigvis være noen kort man holder tettere til brystet. Og slik skal det være. Men den digitale verktøykassen fylles stadig opp med muligheter for lettere deling av erfaringer. Så hvordan skal vi kunne utnytte dette?

Ved å lage arenaer for deling som MainTech konferansen, tilstandskontrolldager, fagdager og MainTech Academy forsøker vi å innby til en delingseffekt. 

Vi tenker at ved å dele mest mulig vil ikke bare de vi deler det med lære, men vi lærer også på denne måten. Når vi blir utfordret på våre «sannheter» vil vi kunne justere oss, tilpasse oss og utvikle oss videre. Ny kunnskap og innsikt er grunnleggende.

Driveren er interesse, interesse er en følelse som gjør oss engasjerte, nysgjerrige på omgivelsene, og som tenner en form for lidenskap i oss. Denne følelsen er vesentlig for at vi lærer oss å oppsøke og utforske verden rundt oss, allerede som barn. Vi har for lengst vokst opp, men vet at i arbeidslivet må du ha denne grunnleggende interessen for læring.

Derfor er vi hands-on i prosjektene, vi gjør ikke bare skrivebords øvelser, vi er med og bryr oss. Så interesse er avgjørende for læring, og er en følelse som driver oss fremover i verden.

Det gir alltid en god følelse å dele eller gi bort noe. Vi kjenner alle den følelsen når vi har gitt bort gave til noen, eller når noen kommer og henter det gamle badekaret du la ut på finn.no. Det gjør godt rett og slett. Det samme gjør det når du hjelper andre å komme seg litt nærmere ønsket målbilde.

Vi slår et slag for delingseffekten. Nå er det sommer, nå skal nye minner skapes og deles.

Riktig god sommer!