Lukk

A3 Forbedringsarbeid med Norsk Bergindustri

For første gang inviterte den nye komiteen «Drift og Vedlikeholdsteknikk» til samling. 35 vedlikeholdsinteresserte personer fra 20 selskaper fikk oppleve et hektisk og innholdsrikt program. Temaet for samlingen var forbedringsarbeid.

Arrangementet startet hos NTNU i Trondheim med presentasjon av blant annet geologi og bergteknikk, Bygg og Anlegg samt Oppredningslaboratoriet. SINTEF fikk også presentert sin kompetanse som er relevant for Bergindustrien. Så gikk turen videre Verdalskalk i Tromsdalen der vi fikk en presentasjon av selskapets prosesser og omvisning i anlegget.

Temaet for samlingen var forbedringsarbeid. Verdalskalk ved Håkon Mørk presenterte noen utfordringer for gruppen. Deretter delte vi deltagerne i 4 grupper som gjennom kvelden og fredagen fikk nye utfordringer å bryne seg på.


 

Gjennom hele kurset ble deltagerne fasilitert av Sunniva Haugen, NTNU og Gunnar Andreas Aarvold fra MainTech. De benyttet en metode kalt A3 metodikk. Gruppene måtte gjennom:
  1. Problemdefinisjon
  2. Nåsituasjon (med årsaksanalyse 5M og 5x hvorfor)
  3. Framtidig situasjon
  4. Handlingsplan
  5. Måling
For hvert trinn måtte gruppene opp å presentere sine svar. Dette ga en god læringseffekt og demonstrasjon av metoden. Effektiv og strukturert vedlikehold gir motiverte medarbeidere og økt konkurransekraft.
Takk til deltagere, leverandører og komiteen som gjorde den første samlingen til en suksess. Samtidig en stor takk til Verdalskalk som lot oss «dypdykke» i deres utfordringer. Vi ser allerede frem til neste samling!