Lukk

A/S Norske Shell forlenger med MainTech AS

Foto: A/S Norske Shell
Foto: A/S Norske Shell

Mandag 18. desember signerte MainTech AS ny kontrakt med A/S Norske Shell. Kontrakten gjelder ”Inspection and Corrosion Monitoring Sevices (ICMS) for Draugen and Ormen Lange”.

Dette er en forlengelse av opprinnelig kontrakt, inngått i 2007. Forlengelsen er i utgangspunktet for 7 nye år, men med muligheter for ytterligere forlengelser etter 2024.

Kontrakten dekker planlegging og utførende inspeksjon for offshore-installasjonen Draugen og for landanlegget på Nyhamna. I tillegg alle subsea-installasjoner for både Draugen og Ormen Lange. Kontrakten innebærer også oppgaver relatert til material og korrosjonstjenester, samt optimalisering av vedlikehold i drift.

MainTech har siden 2001 hatt et tett samarbeid med Shell, og den fornyede tilliten viser at MainTech har lykkes med å levere kvalitetstjenester som Shell etterspør. A/S Norske Shell har siden starten med Draugen-feltet i 1993 vist at de er villige til å satse på lokale aktører og bygge opp kompetanse lokalt.
Det at Shell velger å fortsette samarbeidet med MainTech, bidrar til at kontoret i Trondheim vil være fullt sysselsatt i mange år fremover, samt at avdelingskontoret i Molde kan utvides for å ta på seg nye oppdrag.