Lukk

Kurs i vedlikeholdsstyring

Høsten/vinteren 2020

Vedlikehold er din konkurransefaktor

Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i en bedrift. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. MainTech har de siste fire årene arrangert kurs i vedlikeholdsstyring for mer enn 400 personer på kryss og tvers av bransjer i norsk industri. Felles for deltagerne er motivasjonen om økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehold.

Målet med kurset er å gi deltakeren kjennskap til de verktøy og metoder som inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Deltagerne får også tid til å teste ut teknikkene på eget utstyr og veiledning til å utvikle forbedringsplan for egen virksomhet.

Kurset strekker seg over to dager og vil inneholde foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning. Kurset egner seg godt både for enkeltpersoner og for samkjøring av vedlikeholdsgrupper, som ønsker forbedringer i sitt vedlikehold. Deltagerne får faglig påfyll, veiledning og tid til refleksjon i et uformelt nettverk.

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

  • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
  • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
  • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
  • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
  • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
  • Organisering av vedlikeholdet
  • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

 

 

Praktiske opplysninger

Målgruppe:
Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.

Tid og varighet:

Kurset går over to dager. Første dag gjennomføres kl. 09:00 - 16:00.
Andre dag gjennomføres kl. 08:00 - 16:00.


Sted: Trondheim

Tid: 22. - 23. september 2020 - Avlyst


Sted: Oslo
Tid:08. - 09. desember 2020

Lokale: Kommer tilbake til sted for kursgjennomføring
Hotel/overnatting, kommer tilbake til anbefalinger når sted er valgt

Kursavgift: Kr. 9 200,-

Dette inkluderer kursmateriell,

For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke, for lunsj og bevertning a 550,- + mva pr. person pr. dag. Kursmiddag kr. 600,- + mva.

 


Avbestilling:
Avbestillingsfrist er tre uker før kursstart. Ved avbestilling etter fristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart gir ingen refusjon. 

Avbestilling må sendes skriftlig til firmapost@maintech.no for å være gjeldende

Forkunnskap:
Erfaring fra drift og vedlikehold.
Kursbeskrivelse: Kurs i vedlikeholdsstyring.pdf