Lukk

Kurs i vedlikeholdsstyring

Våren 2021 - nettkurs

Vedlikehold er din konkurransefaktor

Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i en bedrift. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. MainTech har de siste fire årene arrangert kurs i vedlikeholdsstyring for mer enn 500 personer på kryss og tvers av bransjer i norsk industri. Felles for deltagerne er motivasjonen om økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehold.

Målet med kurset er å gi deltakeren kjennskap til de verktøy og metoder som inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Deltagerne får også tid til å teste ut teknikkene på eget utstyr og veiledning til å utvikle forbedringsplan for egen virksomhet.

Vårt nettbaserte kurs strekker seg over fire samlinger a 4 timer. Kurset vil inneholde foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning og egner seg godt både for enkeltpersoner og for samkjøring av vedlikeholdsgrupper, som ønsker forbedringer i sitt vedlikehold. Deltagerne får faglig påfyll, veiledning og tid til refleksjon i et uformelt nettverk.

Kurset holdes i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold/Quality Norway og gir rabatt til medlemmer.


Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

  • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
  • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
  • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
  • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
  • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
  • Organisering av vedlikeholdet
  • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

 

 

Praktiske opplysninger

Målgruppe:
Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.

Tid og varighet:

Kurset går over 4 dager, og gjennomføres kl. 08:30 - 12:30 alle dagene


Sted: Nettbasert kurs via Teams

Dag 1: tirsdag 1. juni kl. 08.30 - 12.30
Dag 2: onsdag 2. juni kl. 08.30 - 12.30
Dag 3: onsdag 9. juni kl. 08.30 - 12.30
Dag 4: torsdag 10. juni kl. 08.30 - 12.30

 

Kursavgift: NOK 8100,- / NOK 9500,- (medlemmer av Norsk forening for Vedlikehold)
 
Når samme besdrift deltar med 5 deltakere eller fler får alle 20% rabatt på deltakeravgiften.
For mer info om priser og påmelding klikk deg inn på påmeldingsknappen

Påmeldingsfristforer satt til 27.mai

Forkunnskap:
Erfaring fra drift og vedlikehold.
Kursbeskrivelse: Kurs i vedlikeholdsstyring.pdf