Lukk
Portrett av Ståle Hunstad

Ståle Hunstad

OveringeniørDrift og vedlikehold+47 924 02 070stale.hunstad@maintech.no

Ståle er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTH. I sin diplomoppgave gjennomførte Ståle en kartlegging av vedlikehold og driftssikkerhet i norsk industri. Dette viste at potensialet innen fagområdet vedlikehold var betydelig – i mange bedrifter var «vedlikeholds-Tarzan» helten som svingte seg rundt i produksjonslinjene og slukket «branner». Dette trigget stor interesse for å jobbe videre med systematisk vedlikehold, og første «stoppested» ble SINTEF med forbedringsprosjekter innen vedlikehold i flere bransjer. Deretter ble det flere år med blant annet vedlikeholdsledelse hvor tilegnet kunnskap om vedlikeholdsstyring kunne testes. De siste femten årene har Ståle i hovedsak hatt totalansvar for fabrikker gjennom roller som fabrikksjef/fabrikkdirektør. Etter mange år med linjeledelse var han klar for å dele erfaringer med flere virksomheter gjennom å bli MainTech’er.

  • Sensor ved NTNU og Høgskolen i Molde innen drift og vedlikehold
  • Sterk fokus på A i formelen E=QxA (E=Effekten av en endring/forbedring, Q=Kvaliteten på metoden, A=Aksepten i organisasjonen)
  • Jeger som også er sett på noen skytebaner

 

Hvorfor jobber Ståle i MainTech?

«Etter mange år med linjeledelse i flere bransjer ønsket jeg å kunne bruke mer tid på forbedringsarbeid/-prosjekter. Jeg har kjent til MainTech siden oppstarten, og har fulgt med på den flotte utviklingen selskapet har hatt. MainTech er et kompetansemiljø bestående av positive, løsningsorienterte mennesker som brenner for å hjelpe sine kunder. Når jeg fikk mulighet til å bli en del av denne gjengen var valget enkelt - stolt av å være MainTech’er!»

- Ståle Hunstad -