Lukk
Portrett av Sigrun Jemblie

Sigrun Jemblie

OveringeniørDrift og vedlikehold+47 995 96 369sigrun.jemblie@maintech.no

Totning med tæl

Sigrun er Sivilingeniør innen Energi og Miljø med fokus på drift- og vedlikeholdsstyring. Etter flere år i Trondheim flyttet hun til Bergen for å jobbe med drift og vedlikehold innen offshore bransjen i Det Norske Veritas. Tilbake i Trondheim jobber hun nå med optimalisering av vedlikehold innen både transport, offshore og energi.

  • Sertifisert EFNMS – Europeisk ekspert innen vedlikeholdsledelse

 

Hvorfor arbeider Sigrun i MainTech?

"Jeg ble kjent med et par engasjerte MainTech’ere som med stor entusiasme og iver overbeviste meg om at en jobb i MainTech burde prøves. Så jeg hadde store forventninger ved oppstart, men det har vist seg å stemme bra!"

- Sigrun Jemblie -