Lukk
Portrett av Gunhild Engan

Gunhild Engan

OveringeniørDrift og vedlikehold+47 982 49 490gunhild.engan@maintech.no

Imøtekommende og fremoverlent

Gunhild er glad i mennesker, og liker å jobbe med ulike problemstillinger. Hun ser mer etter muligheter enn begrensninger. Overblikk, forretningsforståelse og en løs latter kjennetegner Gunhild.

Etter 20 år i arbeidslivet, har Gunhild et stort ønske om å hjelpe MainTechs kunder basert på sin kompetanse og erfaringer. Arbeidserfaringen har hun fra ulike roller innen administrasjon, økonomi og ledelse. Gunhild har jobbet med forbedringsarbeid og omstillingsprosesser. Sin formelle utdanning har hun som siviløkonom.
I MainTech jobber Gunhild innen vedlikehold og drift - Fokus på Lean; forbedringsarbeid, arbeidsprosesser og organisasjon. vedlikeholdsprosesser og optimalisering av vedlikehold med tanke på best mulig gevinst for kundene.

Hvorfor jobber Gunhild i MainTech?

"MainTech, fordi jeg tidligere har hatt glede av å knytte kjennskap til bedriften og dens ansatte, og fordi jeg helt klart kan identifisere meg med verdiene «glede, respekt, innsikt og pålitelighet». Det er flott å få jobbe i et arbeidsmiljø preget av ledere og ansatte som vet at en bedrift handler om lagspill. Likeså er det inspirerende å hjelpe kunder med å finne reelle løsninger på reelle problemer."

- Gunhild Engan -