Lukk
Portrett av Gunhild Engan

Gunhild Engan

OveringeniørDrift og vedlikehold+47 982 49 490gunhild.engan@maintech.no

Imøtekommende og fremoverlent

Gunhild er glad i mennesker, og liker å jobbe med ulike problemstillinger. Hun ser mer etter muligheter enn begrensninger. Overblikk, forretningsforståelse og en løs latter kjennetegner Gunhild.

Etter 20 år i arbeidslivet innen produksjon og industri, hvorav 14 år som leder, har Gunhild et stort ønske om å hjelpe MainTechs kunder basert på sin kompetanse og erfaringer. Sin formelle utdanning har hun fra Trondheim Økonomiske Høgskole kombinert med tre år i Frankrike (siviløkonom). Hun er ingen A4-økonom, men økonomisk tankegang er fint å ha med seg i mange sammenhenger.
I MainTech jobber Gunhild blant annet innen området Lean; forbedringsarbeid, arbeidsprosesser og organisasjon. Egne opplevelser har vist hvilken kraft og positiv virkning Lean kan ha på bedrifter både når det gjelder drift og arbeidsmiljø. 

Hvorfor jobber Gunhild i MainTech?

"MainTech, fordi jeg tidligere har hatt glede av å knytte kjennskap til bedriften og dens ansatte, og fordi jeg helt klart kan identifisere meg med verdiene «glede, respekt, innsikt og pålitelighet». Det er flott å få jobbe i et arbeidsmiljø preget av ledere og ansatte som vet at en bedrift handler om lagspill. Likeså er det inspirerende å hjelpe kunder med å finne reelle løsninger på reelle problemer."

- Gunhild Engan -