Lukk

Sammendrag fra MainTech konferansen 2012

Hvert år i april er vi vertskap for MainTech konferansen, hvor vi i tillegg til å drive nettverksbygging, også ønsker å ha fokus på kryssningspunktet mellom ledelse og teknisk fagkompetanse innen inspeksjon, drift- og vedlikehold.