Lukk

Forsyningsstrategi

La oss få kjøre en ABC analyse på transaksjonshistorikken på et hvilket som helst lager – og vi skal i løpet av kun dager ha kategorisert beholdningen basert på å skille «de vitale få fra de trivielle mange»

Vaktmestertilnærming til lagerdrift

Inspirert av Trond Viggos vaktmesterskikkelse fra NRK serien med Dan «Bjørge» skapte Ottar blest om temaet i god MainTech ånd. Her skulle vedlikeholds-ingeniørene motiveres for mersalg! Etter å ha utført en god ståstedsanalyse gjelder det nå å utvide forbedringsområdet til også å omhandle logistikken hos kunden – i full skala!

Mange i MainTechs kundeportefølje er nå godt i gang med å optimalisere vedlikeholdet med et sterkt fokus på å redusere ståtiden på produksjonsutstyret. Det skal nå bli et naturlig delmål og følge opp med å optimalisere også reservedelslageret.

80/20 regelen

80/20 regelen (Pareto optimum) er en suveren tilnærming til analyser innenfor reservedelstyring. Det faktum at Vilfredo Pareto allerede for to århundreder siden fant ut at 80% av verdiene i Italia (eiendom og penger) var fordelt på hendene til kun 20% av befolkningen, viser seg å være en direkte overførbar tese til de fleste lageravdelinger. Så framt kunden har historikk på artikkel-transaksjonsnivå - inn og ut av lager, samt enhetspris og lagerbeholdning på de samme artiklene – vil MainTech presentere et oppsett kun ved bruk av excel regneark, som gir lettfattelige oversikter over hvilke artikler/varer som hører til hvor i evalueringsmatrisen:

Kortversjonen av fase 1 i MainTech analysen består i å få plottet inn samtlige artikler i matrisen og derigjennom kunne velge den beste handlemåte for anskaffelser basert på i hvilken kvadrant artiklene havner:

  1. Skruer & Muttere / forbruksartikler - Kvitt deg med arbeidsoppgavene på disse. La gjerne en god leverandør overta etterforsyningen. Kjør tilbudsrunde og velg en partner basert på at dere begge tjener på å inngå en langsiktig avtale – en Vinn-Vinn partner.

  2. Her finner vi artikler som har høy pris, men som flere kan levere. Tilgjengeligheten blir da ikke så kritisk, og du kan bruke frigjort tid (ref. pkt. 1) til å sikre deg best mulig pris hver gang disse artiklene skal skaffes til veie.

  3. Disse artiklene må du sikre deg å ha tilgjengelig. Manko her er svært kritisk for nedetid og kostnaden ved stans danner grunnlag for at en kost/nytte betraktning tilsier at det er god økonomi å sikre seg tilgang på disse artiklene ved å legge delen opp på eget lager

  4. Artikler i denne kategorien har høy pris kombinert med at det er få tilbydere/ vanskelig tilgjengelighet. Her kreves det et faglig godt arbeid fra logistikkavdelingen og innkjøper for å både oppnå en best mulig pris samtidig som det skal sikres etterforsyning den dagen behovet oppstår. Prinsippet med å frigi tid fra oppfølgingen av hverdagsbehovene slik skissert i pkt. 1 kommer her virkelig til sin rett. Her vil suksesskriteriet ligge i gode avtaler på eksempelvis leverandørlagring, kommisjonslagring (du får lagre delen, men betaler først ved uttak) og lignede kreative avtaler som sikrer levering den dagen behovet oppstår.

Differensiering

Grunnen til at vi benevner dette som fase 1 er at vi naturlig nok ønsker å bidra til en ytterligere differensiering av lagerbeholdninger. Da introduserer vi i tillegg til volumverdi på artikkelnivå, også analyse av frekvens (antall levert ut fra lager i perioden). Dette gir kunden et ytterligere nyansert bilde at hvordan lagerbeholdningen i selskapet «lever». Igjen benytter vi kun excel regneark – men kan presentere, via grafer, hvilke artikler som på den ene side er best selgerne, og i motsatt ende – hyllevarmerne. Enkelt og greit – du får visualisert tilstanden på din lagerbeholdning slik:

Ta kontakt med Ottar eller Live for en uformell gjennomgang av denne muligheten ståstedsanalyse av selskapets reservedelsbeholdning

Kommentarer

co mozna jesc przy dnie moczanowej ziola na dne moczanowa Skrevet av: OksanaFibra 14.02.17 15:38

podagra leczenie dny moczanowej ziolami [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] dieta dna moczanowa podagra jak leczyc

Legg igjen en kommentar

-