Lukk

Miljø som konkurransefaktor

Det fokuseres stadig mer på en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. En virksomhet som klarer å skille seg fra konkurrerende bedrifter ved å vise at eget produkt er mer bærekraftig, kan skape seg et konkurransefortrinn.

Miljø som konkurransefaktor

Det fokuseres stadig mer på en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. Den ferske klimaavtalen i Paris vil etter alt å dømme være med å sette fart på dette. Mange bedrifter vil nok også se nye markedsmuligheter og økt potensiale ved å satse bærekraftig i tiden fremover. Troverdighet er et viktig stikkord når det kommer til å markedsføre en grønn miljøprofil. Virksomheter som produserer «miljøvennlige produkter», men ikke lever opp til en bærekraftig profil i hele organisasjonen risikerer at troverdigheten svekkes og konsekvensen kan være et kraftig omdømmetap.

En virksomhet som klarer å skille seg fra konkurrerende bedrifter ved å vise at eget produkt er mer bærekraftig, kan skape seg et konkurransefortrinn. Det offentlige er en viktig aktør når det kommer til å sette krav, men det er like viktig å forstå hva de ulike kravene innebærer for de som sitter med innkjøp. Dersom miljøkravene i anbudsprosessene ikke er spesifikke nok vil de være lette å unngå. Det er positivt å se at Fylkesråden for næring i Nordland Fylkeskommune satser på en grønn industri, og har planer om å bruke innkjøpsmakten til å redusere miljøavtrykket. 

Grønnvasking?

Mange bedrifter velger å sertifisere seg i henhold til ulike miljøstandarder. Om bedriftene gjør dette gjennom et genuint miljøengasjement eller om det er for å stille seg selv i et «grønnere lys», kan diskuteres. Beskyldninger om misvisende markedsføring og grønnvasking har vært knyttet til enkelte sertifiseringsordninger. Miljøsertifiseringer som ISO 14001 viser uansett at virksomheten har en miljøpolitikk som er integrert i bedriftens styrings- og ledelsesfunksjoner. I den siste og oppdaterte versjonen av ISO 14001 fra 2015 står livssyklus-tankegangen sentralt, og bruk av miljødeklarasjoner vil nok øke i takt med det generelle miljøengasjementet i samfunnet. Dette er positivt for bedrifter som allerede kan dokumentere sine miljøbelastninger.

De bedriftene som klarer å kombinere bærekraftige produkter med god kvalitet og pålitelige leveranser vil være godt rustet for fremtiden. Det er mange parameter som spiller inn for hvor konkurransedyktig en bedrift er, men de virksomhetene som velger å se bort fra sitt miljøansvar vil sannsynligvis bli faset ut over tid.

 

Kommentarer

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

-