Lukk

Dekkskiftesesong og "sviktmønster F"

Så er tiden her igjen – dekkskiftesesongen. Iløpet av noen uker skal alle biler i Norge bytte dekk. Like sikkert som bytte skjer, er det dessverre noen hjul som ramler av.

Det kan gi store konsekvenser, både for føreren og ikke minst som i dette tilfellet jeg reflekterte over. Jeg frekventerer daglig Trøndelags mest trafikkerte strekning. Med sine tunneler er dette en sårbar strekning hva gjelder regularitet. Når en bil får motorstans, eller mister hjulet, kan dette på gitte tidspunkt gi store konsekvenser for trafikken. Men hva har dette med vedlikeholdsteori og sviktmønster å gjøre?

Vedlikeholdstrategi og sviktmønster henger sammen

Det optimale for en vedlikeholdsorganisasjon er å kunne vite når feil inntreffer. Hvis feilmønsteret er forutsigbart kunne man bare brukt kalenderen, og lagt opp alt vedlikehold til rett tid. Så enkelt er det dessverre ikke.

Fire store studier

Det er utført fire store studier for å avdekke hvordan utstyr svikter. Disse studiene er grunnlaget for
moderne vedlikeholdsstyring. Det er funnet seks sviktmønster, gitt navnene A til F, se figur:

De tre første mønstrene (A-C) beskriver utstyr som er påvirket av slitasje med tiden. Dette er utstyret man kan forutsi når svikter. Dette er også utstyr godt egnet for tilstandskontroll. De neste tre mønstrene (D-F) kjennetegnes med en tilfeldig feilsannsynlighet. Disse utstyrene er det vanskelig å bruke kalenderbasert vedlikehold på.

Tilstandskontroll vs feil over tid

Utrolig nok, vil mange tenke, er det bare en tredjedel av utstyret i en gjennomsnittlig
industrivirksomhet som korrelerer med økende feil over tid. Det er denne typen utstyr vi ofte ønsker
å bruke tilstandskontroll på.

Tilbake til de endeløse køene på motorveien denne uken. Konsekvensen i beste fall er kun en sen
eller kald middag. Studiene referert til over viser at det er overveiende sjanse for at et utstyr feiler
rett etter nymontasje, eller rett etter at utstyret har hatt service. Er det noen som kjenner seg
igjen….følgefeil etter service? Dette kalles Sviktmønster F.

Vedlikehold = Kultur + Mennesker + Teknikk

Hvorfor er det slik? Det er her man må erkjenne at vedlikehold handler ikke bare om teknikk – men
også om kultur og mennesker. Hvilken opplæring har teknikerne som skrur på utstyret? Hvilke
arbeidspress må teknikerne prestere under. Har vi gitt teknikerne rett utstyr og rette reservedeler?

Er teknikerne inneforstått med konsekvensen ved å utføre feil vedlikehold? Det er overveiende grunn
til å tro at «teknikeren» på nevnte bil mistet hjulet fordi hjulboltene ikke var tiltrukket rett. Kanskje
skjedde hjulskiftet under stressende omstendigheter, der «produksjonen» ville ha utstyret raskest
mulig i drift? Kanskje skjedde jobben ute på en gårdsplass i snø/sludd og dårlig lys? Kanskje var ikke
rett utstyr på plass? Eller ble det glemt å bruke rette hjulbolter? Hadde «bedriften» investert i rett
kompetanse? Og ble jobben fulgt opp og kvalitetssikret før «utstyret» ble overlevert til produksjon
igjen?

Lønnsomt å satse på kollegaer

Studiene viser altså at det kan være lønnsomt å investere i dine kollegaer, i tillegg til å investere i
tilstandskontroll. MainTech driver med rådgivning innen vedlikeholdsstyring og kjører småskala kurs
for ledere og teknikere for å øke kunnskapen om vedlikeholdsstyring. Vi har flere kollegaer med lang
fartstid fra industrien med interesse for organisasjon og ledelse. Ledelse er den viktigste boksen i
vedlikeholdsstyringssløyfen, men som oftest neglisjeres.

Ta en ekstra sjekk på hjulboltene, og tenk på «Sviktmønster F» neste gang du skal bytte hjul!

 

Les artikkelen i Min Drift ved å klikk på bildet under. 

Kommentarer

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

-