Lukk

Åpen innovasjon – en naturlig utvikling?

Internett har endret både måten vi kommuniserer på og måten det drives forretninger. Tradisjonelle forretningsplaner blir utfordret i møte med dagens digitale marked hvor informasjon deles i rekordfart. Dette har ført til at bedrifter, fagmiljøer, forskere og privatpersoner finner sammen og utarbeider løsninger på en helt annen måte enn tidligere.

Innovasjonsprosesser var tidligere preget av forskning som skjedde innenfor egne vegger. Resultatet endte ofte i patenter for å hindre andre fra å bruke løsningene. Fremveksten av den kunnskapsbaserte økonomien og nettets åpenhet gjør at bedrifters innovasjonsprosesser i større grad åpnes for omverdenen. Både ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter trekkes inn utviklingen, og innovasjoner skjer ofte i et tett samarbeid med flere aktører.

Mye tyder på at overgangen til åpen innovasjon er i takt med hvordan samfunnet utvikler seg på generell basis. Når bedrifter i økende grad åpner seg for samarbeid, deler intern kunnskap og bruker eksterne ressurser, kan det dras paralleller til hvordan den generelle adferden har endret seg etter at internett ble allemannseie. Treningsråd, kakeoppskrifter og barneoppdragelse blir flittig delt i sosiale medier og nettforum. Gjennom digitale plattformer har vi gitt verden innsyn i eget privatliv, og bedrifter følger etter i ønske om å være synlig. Det diskuteres beste praksis gjennom fagnettverk, og ulike virksomheter søker sammen i næringsklynger for å øke kompetansenivået. Målet med næringsklynger er å styrke den samlede innovasjonsevnen og øke konkurransekraften. Tverrfaglige erfaringsutvekslinger øker kompetansenivået og det skapes løsninger som bedriftene ikke ville klart på egen hånd. De som aktivt utnytter disse mulighetene vil stå bedre rustet for fremtiden.

Verdien av å dele

MainTech ser verdien av å dele kunnskap og har rollen som fasilitator for flere ulike fagnettverk. Et eksempel på dette er gjennom SAP PM Nettverksforum hvor verdiskapning skjer gjennom aktiv erfaringsutveksling på tvers av selskap og bransjer.

MainTech-konferansen har utviklet seg til å bli en av landets fremste møteplasser innen drift og vedlikehold. Her samles det årlig mellom 200 og 250 engasjerte deltakere som ser verdien av å skape nye relasjoner og diskutere fag. Sett av 30.-31. mars 2016, og bli med på fellesskapet!

Kommentarer

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

-