Lukk

Drift og vedlikehold handler ikke bare om teknikk. Det handler også om kultur.

 • Succeeding with Machine Learning in the hype of Digitalisation ››

  The Industry 4.0 digitalisation trend, together with developments in computer and sensor technology, has brought new possibilities to harvest from machine learning in operational- and maintenance management.

 • Dekkskiftesesong og "sviktmønster F" ››

  Så er tiden her igjen – dekkskiftesesongen. Iløpet av noen uker skal alle biler i Norge bytte dekk. Like sikkert som bytte skjer, er det dessverre noen hjul som ramler av.

 • Tapsanalyse OEE ››

  OEE (Overall Equipment Effectiveness) er en måleparameter som benyttes for å overvåke og forbedre effektiviteten av produksjonsprosesser.

 • Miljø som konkurransefaktor ››

  Det fokuseres stadig mer på en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. En virksomhet som klarer å skille seg fra konkurrerende bedrifter ved å vise at eget produkt er mer bærekraftig, kan skape seg et konkurransefortrinn.

 • Åpen innovasjon – en naturlig utvikling? ››

  Internett har endret både måten vi kommuniserer på og måten det drives forretninger. Tradisjonelle forretningsplaner blir utfordret i møte med dagens digitale marked hvor informasjon deles i rekordfart. Dette har ført til at bedrifter, fagmiljøer, forskere og privatpersoner finner sammen og utarbeider løsninger på en helt annen måte enn tidligere.

 • Hva er bedriftskultur? ››

  Hvordan oppnå god bedriftskultur