Lukk

Time - we reduce the effect of it

MainTech performs consultancy services within 

operation and maintenanceinspection and materials technology 

at sea, on land or in the air.


Our engineers have expertise in how companies 

can increase efficiency, improve procedures

and be in front of the development.


MainTech has extensive experience in finding

the right process for your company, managing the process

and performing a quality control of the result.


In the industry, it is much about how technology works at its best.

MainTech knows that it is the awareness

and competence of the people that makes it possible.
MainTech jobber med drift og vedlikehold,

inspeksjon og materialteknologi både til sjøs,

på land og i luften.


Våre ingeniører har lidenskap for,

og spisskompetanse på hvordan virksomheter

kan øke effektiviteten, forbedre rutiner

og være i forkant av det som skjer.


MainTech har bred erfaring med å finne

riktig prosess til din bedrift, styre prosessen

og kvalitetssikre resultatet.


I industrien handler det mye om hvordan

teknologi fungerer best. MainTech vet at bevissthet

og kompetanse hos menneskene er det som

gjør dette mulig.

MainTech jobber med drift og vedlikehold,

inspeksjon og materialteknologi både til sjøs,

på land og i luften.


Våre ingeniører har lidenskap for,

og spisskompetanse på hvordan virksomheter

kan øke effektiviteten, forbedre rutiner

og være i forkant av det som skjer.


MainTech har bred erfaring med å finne

riktig prosess til din bedrift, styre prosessen

og kvalitetssikre resultatet.


I industrien handler det mye om hvordan

teknologi fungerer best. MainTech vet at bevissthet

og kompetanse hos menneskene er det som

gjør dette mulig.

MainTech jobber med drift og vedlikehold,

inspeksjon og materialteknologi både til sjøs,

på land og i luften.


Våre ingeniører har lidenskap for,

og spisskompetanse på hvordan virksomheter

kan øke effektiviteten, forbedre rutiner

og være i forkant av det som skjer.


MainTech har bred erfaring med å finne

riktig prosess til din bedrift, styre prosessen

og kvalitetssikre resultatet.


I industrien handler det mye om hvordan

teknologi fungerer best. MainTech vet at bevissthet

og kompetanse hos menneskene er det som

gjør dette mulig.