Lukk

Prosessindustri

Effektiv fabrikkdrift, Vedlikeholdsstyring, Lean

Erfaringene viser at suksess ikke kommer tilfeldig. Samspillet mellom drift og vedlikehold må struktureres og innarbeides i bedriftskulturen. 

Lærende prosesser ved bruk av ledelseshjulet (PUKK), planlegge, utføre, kontrollere og korrigere, er nødvendige aktiviteter for å sikre en dynamisk utvikling i bedriften.

MainTech hjelper til med å skreddersy metoder og teknikker tilpasset den enkelte bedrifts utfordringer og behov. Våre ingeniører legger til rette for kontinuerlige forbedringer.