Lukk

Subsea produksjon

Pålitelighet, Materialvalg

Dypere, varmere, høyere trykk

Hovedutfordringen til subsea  utstyr er at det må være pålitelig. Utviklingen går mot stadig mer krevende produksjonsforhold. Vi ser allerede utbygginger ned mot 3000 meters havdyp og med brønner pre-salt reservoarer ned til 6500 meters dybde. Utviklingen går mot stadig høyere trykk og temperatur.

Ved lave trykk og temperaturer har man større spillerom innen materialvalg og kombinasjoner mellom metalliske materialer, plaster og elastomerer kan benyttes for å oppnå optimal funksjon i forhold til pris.

For høye trykk og temperaturer blir løsningene mer intrikate og elastomerer og plaster må i stor grad erstattes med metalliske tetninger og metall/metall og metall/keram kompositter. Man får også større utfordringer i overgangen mellom brønnutstyr og sjøvann med temperatur i forhold til katodisk beskyttelse.

Korrosivitet

Hvert reservoar er forskjellig med ulike materialtekniske utfordringer. Utfordringene ligger både i oljen og gassens korrosive elementer, men også i forhold til de kjemikalier som tilsettes under brønnoperasjoner og produksjon.

Subsea produksjon

Stadig mer utstyr som; pumper, kompressorer, separatorer, strømforsyninger og kontrollsystemer plasseres nå på havbunnen. Dette utstyret må konstrueres med stor pålitelighet, da tilgjengeligheten for inspeksjon og reparasjon er begrenset og kostbart.

MainTech har inngående erfaring med materialvalg for subsea produksjonsutstyr.

Framo Engineering konstruerer og leverer blant annet pumper som plasseres på havbunnen og svivler til bruk i flytende produksjonsskip. Vi er avhengig av å benytte korrekte materialer som tåler påkjenningene og det mediet det skal operere i. MainTech utfører i dag tredje parts materialverifikasjoner for oss. De reagerer hurtig og har en meget høy kompetanse på sine tjenester som har gitt våre produkter lengre levetid og lavere vedlikeholdsbehov.
Atle Ingebrigtsen, Teknisk Direktør
Framo Engineering