Lukk

Olje og gass produksjon

Oljeplattform og jobb i felten
Oljeplattform og jobb i felten

Driftsikkerhet, Vedlikehold, Teknisk tilstand

Olje og gass produksjon stiller store krav til sikker drift. Komplisert utstyr skal fungere under krevende forhold. Sikkerheten for personell og miljø skal ikke under noen omstendigheter settes til side. Aktiv sikkerhetsledelse medfører til en hver tid å ha oversikt og status på anleggenes tekniske tilstand.

MainTech sikrer helse, miljø og investeringer

Driftssikkerhet oppnås ved systematisk og kompetent gjennomgang av anleggets funksjonalitet. Forståelse av hvordan anlegget er tenkt å fungere kombinert med tung fagkunnskap om hva som skal inspiseres og måles for å oppnå verifikasjon av teknisk tilstand.

Våre kunder bruker oss til å hjelpe seg med å demonstrere kontroll og verifikasjon i forhold til myndighetskrav; barriereverifikasjon, vedlikeholdsplanlegging, inspeksjon, materialteknikk og korrosjonsvurderinger.


A/S Norske Shell har gjennom mange år benyttet MainTech som samarbeidspartner for leveranse av ekspert-tjenester innen inspeksjon og materialteknologi. MainTech representerer en kultur og knowhow som styrker Shells organisasjon.
Gunnar Ervik, Driftsleder Norge
A/S Norske Shell