Lukk

Drilling - Tilstandsbasert klassing øker tilgjengelig produksjonstid

Vedlikeholdsprogram basert på kritikalitet

Boring av oljebrønner og brønnoperasjoner krever at installasjonen fungerer som den skal gjennom hele operasjonen. Dagens avanserte borerigger inneholder en mengde teknisk utstyr som har ulik grad av kritikalitet for installasjonens funksjon.

MainTech systematiserer utstyret i forhold til funksjon og kritikalitet. I samarbeid med våre kunder kommer vi frem til riktig vedlikeholdsprogram for installasjonens ulike maskineri.

Tilstandsbasert klassing = reduserte kostnader

Tilstandsbasert klassing av installasjoner fører til en mye mer forustigbar drift av installasjonen. Der utstyr tidligere måtte tas ut av operasjon for klassing, er det i dag nok å vise til et risikobasert vedlikeholdsprogram og utførelsen av dette for å få godkjent utstyret. Dette medfører også reduserte kostnader i forbindelse med klasseaktiviteter.

Grundig kjennskap til utstyrets funksjon og klassekrav, i kombinasjon med inngående erfaring med databaserte vedlikeholdssystemer, gjør MainTech til den beste partner for å oppnå tilstandsbasert klassing.