Lukk

Olje og Gass

Tilstand, materialvalg, inspeksjon og vedlikehold

For at innretningene skal virke sikkert og uten fare for personell, miljø og driftsavbrudd, er det viktig at disse blir grundig inspisert og vedlikeholdt.

MainTech AS har tatt mål av seg å tilføre offshore bransjen ekspertkompetanse innen materialvalg-korrosjon, inspeksjon- og vedlikeholdsledelse.

Våre ingeniører har den nødvendige spisskompetansen som kreves for å oppnå sikker drift offshore.