Lukk

Havbruk og Næringsmiddel

Vedlikeholdsledelse, Industrialisering, Lean

Industrialiseringen av havbruksnæring har skjedd rekordraskt. På få år har næringen utviklet seg fra primærnæring til industri med automatiserte anlegg som slakter, foredler og distribuerer fisk.

Det har vist seg krevende å utvikle nødvendig kompetanse innen industriell produksjon, i takt med det tempoet som næringen utvikler seg. Den spredte geografiske plasseringen av fabrikkanleggene tilsier at bransjen i stor grad selv må bygge opp kompetansen blant egne ansatte og i eget lokalmiljø.

Gjennom en rekke prosjekter utført for noen av de største selskapene i havbruksnæringen, har vi tilegnet oss inngående bransjeerfaring.  MainTech bistår næringen i å utvikle effektive arbeidsprosesser og bygge nødvendig kompetanse på alle nivå i organisasjonen.


MainTech har vært engasjert av Mowi i forbindelse med fabrikkutbygging og forbedringer innenfor vår vedlikeholdsfunksjon. MainTech har levert prosjektresultater av høy kvalitet og bidratt til betydelig og varig kompetanseøkning i vår organisasjon.
Kjell Stokbakken
Fabrikksjef, Mowi ASA
Bransjeark Havbruk