Lukk

Vindkraft

Vedlikehold av teknisk tilstand

Vårt barske miljø og geografi representerer store utfordringer. For offshore vindturbiner har man særlige utfordringer med påkjenninger og tilkomst. Her besitter MainTech en unik kompetanse, med våre erfaringer fra offshore-installasjoner.

Med all nyutviklingen som skjer i bransjen, er det helt avgjørende at drift og vedlikehold holder seg oppdatert og alltid ligger i forkant. MainTech har erfaring fra en rekke ulike turbintyper, onshore og offshore vindparker. Dette sørger MainTech for:

  • Kodifisering av turbinkomponenter
  • RCM analyser for riktig vedlikehold
  • Fastsettelse av serviceintervaller
  • Pålitelighetsanalyser FMECA
  • Redundansanalyser
MainTech har bidratt betydelig til RCM prosessen som er gjennomført i våre vindparker. Dette har hjulpet til med å strukturere og optimalisere vedlikeholdsoppgavene, som igjen har gitt kortere stopptid i vindparkene.
Vedlikeholdsleder i produksjonsselskap vind