Lukk

Vannkraft vedlikehold

Funksjon og teknisk tilstand

MainTech har siden starten jobbet tett med kraftprodusenter i Norge og utlandet. MainTech har kompetansen til å gjøre våre kunder ledende innen vedlikehold og sikring av teknisk tilstand for produksjonsutstyret.

Problemløsning, organisering av drift og forbedring

Vi i MainTech har den riktige bakgrunn, erfaring og kompetanse for å skape et godt grunnlag for effektiv drift av turbinanlegg og hjelpesystemer.

Vi har verktøyene til å finne akkurat de løsningene som din bedrift trenger for å gjøre de nødvendige forbedringer.

Å løfte blikket fra utbygging til daglig drift er en utfordring for de fleste. MainTech har i mange tilfeller hjulpet bedrifter med å heve nivået på drift og vedlikehold gjennom å skape forståelse for endringsbehovet og foreta varige endringer og kontinuerlig forbedring.

Tverrfaglig miljø og svært engasjerte medarbeidere kjennetegner MainTech. Vi har hatt stor nytte av MainTech i oppbyggingen av vårt vedlikeholdssystem og forbedringsarbeid. Deres brede nedslagsfelt og store kundeportefølje gjør de til gode bidragsytere med tanke på å se forbedringspotensialer og behov.
Jonas Hertel
Leder Teknisk Utvalg Analyse - Glitre Energi Produksjon