Lukk

Kraftnett

Leveringssikkerhet - dimensjonert vedlikehold

Kraftnett komponenter må vedlikeholdes på lik linje med alt annet som er utsatt for bruk, vær og vind. Kraftnett består av mange komponenter som koblinger, isolatorer, kabel master, fundament, trafoer, fordelingssentraler med mer.

Graden av påkjenning bestemmes av mange faktorer; strømlast, aldring, snølast, luftens saltinnhold, flora og fauna.

MainTech har lang erfaring i å dimensjonere vedlikeholdsprogram for drift av kraftnett. Ta kontakt!

Statnett har i mange år arbeidet målrettet med dimensjonering og tilpassing av sitt vedlikehold, les mer om hvordan de har lukket vedlikeholdssløyfa i Statnett.