Lukk

Energi

Vindturbin på Hundhammerfjellet
Vindturbin på Hundhammerfjellet

Vedlikeholdsstyring, risikoanalyser og strategi

Energibransjen er et av de viktigste områdene for oss. Vannkraft utgjør en stor del av prosjektporteføljen, men vindkraft, fjernvarme og nett er også blitt betydelige bidragsytere.

Effektivt vedlikehold blir stadig viktigere i en tid der krav og forventninger fra samfunn, myndigheter, eiere, kunder og ansatte må følges opp. Utviklingen fordrer fleksible løsninger og dokumenterte avgjørelser. MainTech bidrar til at energibedriftene kan imøtekomme forventningene.

MainTech har gjennomført risikoanalyser på mer enn 100 vannkraftstasjoner, flere større vindkraftanlegg og fjernvarmeanlegg i Norge og utlandet. Vi har i tillegg gjennomført ståstedsanalyser, mål- og strategiprosesser, organisasjonsutvikling, 5S-prosesser, standardiseringsprosjekt, ROS-analyser, endringsledelse, kursing og utvikling. Blant våre kunder finnes de fleste større energiprodusenter i Norge.