Lukk

Bergindustri

Systematisering av driften, vedlikeholdsledelse

Norsk bergindustri har lange tradisjoner i Norge. Vårt land er rikt på mineraler og den internasjonale etterspørselen er stor.  Når produktene er så etterspurt, har bedriftene en unik mulighet til å øke sin verdiskaping.

MainTech bidrar til at bergindustrien tar ut sitt fulle potensiale.  Vi har bred erfaring fra bransjen og har kompetanse innen effektiv drift, vedlikehold og kontinuerlig forbedringsarbeid.  Vi høyner forståelsen for godt HMS-arbeid, øker stabiliteten på maskinelt utstyr, reduserer kostnader, lærer bedriftene å arbeide standardisert og høyner kompetansen til drifts- og vedlikeholds-personell.

Vi setter pris på MainTech sin humørfylte tilstedeværelse, og at de har kompetansen og prosessforståelsen som skal til for å utfordre oss.
Cato Lund
Teknisk sjef, Store Norske Spitsbergen Grubekompani