Lukk

Kurs i vedlikeholdsanalyse

Opplev forbedringer 

I moderne industri- og prosessanlegg i dag blir det generert en mengde drifts- og sensordata. Når denne informasjonen settes i system, analyseres og kombineres med praktisk erfaring, kan man dra nytte av resultatene for å oppnå forbedringer.

Målet med kurset er å lære deltagerne virkningsfulle metoder og teknikker som kan brukes for å skape forbedringer i sin virksomhet. Vi gir deltagerne muligheten til å ta med egne problemstillinger fra sin arbeidshverdag, for analysering og veiledning fra våre fasilitatorer.

Kurset strekker seg over to dager og vil inneholde foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning. Innholdet og gjennomføring vil være praktisk rettet hvor deltakernes egne utfordringer vil stå i fokus. Kurset egner seg godt for grupper bestående av personer med ulike vedlikeholdsroller innenfor samme bedrift. 

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

 • Hvordan organisere et forbedringsprosjekt
 • Innføring i ulike teknikker og metoder innenfor vedlikeholdsanalyse
  • Rotårsaksanalyse
  • Pålitelighetsanalyse
  • Trendanalyse
  • Logistikkanalyse
 • Analysere egne problemstillinger
 • Faglig påfyll i vedlikeholdsfaget

 

 


Praktiske opplysninger

Målgruppe:

Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.

Tid og varighet:

Kursets varighet er 2 dager, og vil bli avholdt i MainTech sine lokaler på datoer angitt nedenfor. Kurset varer fra kl 09:00 til kl 16:00 begge kursdagene.

Dato og sted:

Ta kontakt med Karen Larsen

Kursavgift:

kr. 7 900,-

Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager, felles middag første dag, kursmateriell og kursbevis. Påmeldingsfrist er to uker før kursstart. Ved avmelding etter denne fristen vil man bli fakturert halve kursavgiften.

Forkunnskaper:

Erfaring fra drift og vedlikehold.

Kursbeskrivelse: Kurs i vedlikeholdsanalyse.pdf