Lukk

Lean - kultur, metoder og verktøy

Lean - resultatforbedring gjennom målstyring og systematisk arbeid

I samarbeid med Kiwa Teknologisk Institutt (Kiwa TI) arrangerer MainTech kurs i Lean. Kiwa TI har spisskompetanse innen blant annet materialteknologi, kalibrering og sertifisering. I tillegg til dette har de lang erfaring som kursleverandør innenfor sine fagområder. Vi vil derfor med glede invitere våre eksisterende kunder, nye kunder og alle andre som er interessert i få mer kunnskap innenfor Lean, til kurs i Trondheim.

Kurset strekker seg over fire dager fordelt på to samlinger, og gjennomføres av Kiwa TI's dyktige kursinstruktører med en kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og erfaringsutveksling. Etter fullført kurs vil deltakerne være i stand til å anvende en rekke metoder og verktøy som kan nyttes i forbedringsarbeidet. Deltakerne vil også bli mer bevisst på hva som hemmer og fremmer god Lean-kultur i virksomheten.

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

  • Metoder for medarbeiderinvolvering
  • Metoder og verktøy for å utvikle og gjennomføre Lean-prosesser (5S, 7W, VSM, A3, bruk av tavler, problemløsningsmetoder, 5xHvorfor)
  • Hvilken lederadferd som er hensiktsmessig for utvikling av en Lean-kultur
  • Hvordan utvikle en kontinuerlig forbedringskultur og medarbeidertilfredshet

Les mer om kursinnholdet på Kiwa TI's hjemmesider, her.

 

 


Praktiske opplysninger

Målgruppe:

Medarbeidere som får eller har et ansvar for gjennomføring av forbedringsprosjekter/prosesser i virksomheten.

Tid og varighet:

Kursets varighet er fire dager fordelt over to samlinger. En hjemmeoppgave vil bli gitt, og må fullføres mellom de to samlingene. 

Dato og sted:

Nye kurs for 2018 kommer!

Kursavgift:

kr. 14 895,-

Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager, kursmateriell og kursbevis. Påmeldingsfrist er to uker før kursstart. Ved avmelding etter denne fristen vil man bli fakturert halve kursavgiften.

Forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskap om Lean.

Kursbeskrivelse: for mer informasjon om kurset, se Kiwa TI sine hjemmesider.