Lukk

Anvendt Digitalisering

MainTech utnytter domenekunnskap i kombinasjon med maskinlæringsalgoritmer til å realisere verdien av store datamengder.

MainTech tilbyr en fleksibel modulær løsning for å koble sanntidsdata til maskinlæringsmodeller, tilgjengeliggjøre informasjon og realisere verdi i bedre beslutninger.  

Data

Vi analyserer systemets feilmoder, symptomer og måleteknikker for å sikre at det måles på de parameterne som har best deskripsjonsevne for kritiske feilmoder. Maskindata, vedlikeholdsdata, og miljødata sammenstilles til et felles datagrunnlag, lagres i vår skyløsning og gjør det mulig å beskrive maskinens framtidige tilstand ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer.

Nøkkelfunksjonalitet:

 • Feilmode og symptomsanalyse for kritisk utstyr
 • Direkte tilgang til data fra styringssystem, vedlikeholdssystem og andre datakilder i web-basert Interface.

 

Maskinlæring

Ved maskinlæring finner vi komplekse multi-dimensjonale sammenhenger som fører til nedetid for maskiner. Vi utnytter domenekunnskap innen drift og vedlikehold sammen med data science for å skille mellom gode og dårlige driftsmønster. På denne måten kan vi forutse eller unngå kritiske svikt før de inntreffer. 

Nøkkelfunksjonalitet:

 •  Finne sammenheng mellom driftsmønster og nedetid
 • Finne parametere som påvirker nedetid mer enn andre
 • Predikere framtidig feilutvikling

 

Beslutningsgrunnlag

Maskinlæringsalgoritmer og avansert visualisering gir oss muligheten til å predikere feilutvikling, styre optimale driftsparametere og optimalisere vedlikeholdsstyringssløyfen. Dette gjennom økt kunnskap om utstyr, prosess og sammenhenger.

Nøkkelfunksjonalitet:

 •  Avansert visualisering av datakilder
 • Økt kunnskap om utstyr, prosess og sammenhenger
 • All innsikt er tilgjengelig via web-basert Interface, mobile apper, personlig notifikasjoner eller integrert i vedlikeholdssystemet

 

3D-modeller

Utforsk en interaktiv, rask og fleksibel 3D-modell av anlegget. Dette gjør det enklere å referere til spesifikke tagger i anlegget, eller bare å skaffe oversikt over helheten. 

Nøkkelfunksjonalitet:

 • Bedre oversikt over det fysiske anlegget
 • Kompatibel med eksiterende PDMS modeller
 • Tilgjengelig via web-basert Interface, mobile apper