Lukk

Ståstedsanalyse

Optimal utnyttelse av din vedlikeholdsorganisasjon, tilgjengelige ressurser og tildelte budsjetter

De fleste virksomheter har ambisjoner om å være i forkant av problemer, arbeide forebyggende og finne tid til utvikling og kontinuerlig forbedring. Vedlikeholdsfunksjonen i en bedrift kan være vanskelig for bedriften selv å vurdere. For å danne seg et bilde over hvor man står og hjelp til å bli bedre, vil en ekstern ekspertvurdering være nyttig. 

MainTech Rating

MainTech har utviklet en metodikk for å måle godheten til en vedlikeholdsorganisasjon og identifisere de hindringene som er i veien for å jobbe i henhold til god industriell praksis. Metodikken, MainTech Rating, er en analysemetode hvor alle elementene i vedlikeholdsstyringen gjennomgås og vurderes.

 

 

Gjennomføring og resultater

Bedriftens vedlikeholdsfunksjon måles opp mot god industripraksis gjennom intervjuer og observasjoner. Resultatet av analysen vil være konkrete anbefalinger om forbedringer og endringsprosesser. MainTech Rating kan også benyttes som et verktøy for benchmarking, da undersøkelsene som gjennomføres er uavhengig av type virksomhet og bedriftens størrelse. 

Last ned tjenesteark for Ståstedsanalyse