Lukk

MainTech deltar på EuroMaintenance

MainTech er blitt invitert til å holde innlegg om digitalisering av vedlikehold ved Europas største vedlikeholdskonferanse, EuroMaintenance 4.0

 

Konferansen har fokus på nyvinninger som Industri 4.0, IoT og prediktive analyser uten å glemme det grunnleggende innenfor vedlikehold og pålitelighet. Over 750 deltagere fra ledende europeiske bedrifter vil delta.

Vårt innlegg holdes 25. september i sesjonen Big Data and Predictive Analytics in Maintenance. Vår presentasjon har tittelen:
Remaining Useful Life prediction - Lessons learned from aluminum production, 
og presentere resultater og erfaringer fra en case hos Alcoa. Vi ser frem til å være med sammen med flere andre Norske bedrifter.

MainTech har erfaring med digitalisering av vedlikehold fra flere prosjekter i landbasert industri og Offshore. Prosjektene har hatt fokus på hvordan man kan utnytte ny teknologi for å forbedre vedlikeholdsprosessen.

Ved å samle data fra prosess, miljø og sensorer er det mulig bruke maskinlæring for prediksjon av gjenværende levetid for kritisk utstyr. På denne måten kan en unngå kostbare havarier, sikre pålitelig drift og bedre planlegge ressurser og reservedeler. Innlegget på EuroMaintenance vil dele praktiske erfaringer og case studier der teknologien er blitt brukt for å forbedre vedliekholdsprosessen. Innlegget vil ha hovedfokus på case studien fra Alcoa Mosjøen, men andre eksempler er også med.

For mer informasjon om anvendt digitalisering innenfor vedlikehold kontakt med Fagansvarlig Anvendt Digitalisering i MainTech, Andreas Marhaug.

 

For mer informasjon om konferansen besøk deres hjemmeside her