Lukk

Endringsreisen til Aker BP

MainTech bidrar til den digitale transformasjonen for Aker BP


AkerBP startet i 2020 og innføre SAP system for å håndtere vedlikeholdet, innkjøp og anskaffelser på alle sine installasjoner. SAP blir en del av en felles plattform som skal ta hånd blant annet arbeidstillatelser og inspeksjons-jobber.

SAP er en del av Core Systems Program (CSP), hvor det er porteføljen av SAP PM/SCM, Aveva net & Change manager, Aveva CoW og AIM inspeksjonsverktøy samlet som understøtter driftskritiske prosesser på tvers av alle operative assets.

Det er en sentral del av den digitale satsingen som AkerBP gjennomfører for å bli det ledende lete og produksjons selskapet på norsk sokkel. Arbeidet startet høsten 2019 og fortsetter igjennom 2020. ca 1800 personer har vært igjennom et omfattende opplæring- og treningsprogram for å møte denne utfordringen.

MainTech er stolte av å bidra med instruktører for å sikre suksess i denne omstillingen.
MainTech stiller med tre erfarne personer Tormod Brechan, Live Forodden og Marius Kyllo. De bidrar som hovedinstruktør i SAP GUI og SAP APPS for Ivar Aasen og Skarv installasjonene, opplæring i verktøyet Change Manager levert av Aveva. Innføring i hvordan alt av LCI skal håndteres i henhold til AkerBP sine prosedyrer for installasjonene Skarv, Ula, Valhall, Alvheim og Ivar Aasen. Implementering og systematisering av forbedringer i SAP.

Digitalisering handler i stor grad om å øke kunnskapen hos de ansatte slik at man kan ta ut effekt. I MainTech har vi lang erfaring med å jobbe med kompetanseutvikling og er stolte av å kunne bidra til å hjelpe Aker BP med å nå målet.