Lukk

Viktig

  • MainTech konferansen utsettes

    MainTech konferansen utsettes ››

    MainTech har fulgt råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) tett de siste dagene. Situasjonen er uoversiktlig og endrer seg dag for dag. Vi vil delta i den nasjonale dugnaden for å redusere sannsynligheten for smitte, og vil derfor flytte jubileumskonferansen til 28. - 29. oktober 2020.