Lukk

Viktig

  • Økt INNSIKT innenfor inspeksjon

    Økt INNSIKT innenfor inspeksjon ››

    MainTech satser på inspeksjon og har nylig fått en ny inspektør sertifisert i henhold til NS415, nivå 2. INNSIKT er en av verdiene hos MainTech og det er derfor viktig å sørge for kontinuerlig videreutvikling av våre medarbeidere, for å øke innsikt og kompetanse.