Lukk

Vellykket innlegg på Euro Maintenance 4.0

MainTech var et av de Norske selskapene som var invitert til å holde innlegg om digitalisering av vedlikehold ved Europas største vedlikeholdskonferanse, EuroMaintenance 4.0

Fra MainTech reiste foredragsholderne Andreas Marhaug og Gunnar Andreas Aarvold til Antwerpen. Dette var vår første deltagelse på Euromaintenance, og vår erfaring var udelt positivt. Her kan vi treffe internasjonale "helter" man bare leser om personlig og knytte nye relasjoner. En spesiell takk også til Quality Norway - Vedlikeholdsforeningen, som sørger for Norsk engasjement. Norge var nest største delegasjon med 26 deltagere, og 6 innlegg på konferansen. Konferansen har fokus på nyvinninger som Industri 4.0, IoT og prediktive analyser uten å glemme det grunnleggende innenfor vedlikehold og pålitelighet.

Det deltok over 1000 deltagere fra ledende europeiske bedrifter.

Vårt innlegg hadde tittelen: Remaining Useful Life prediction - Lessons learned from aluminum production, og presentere resultater og erfaringer fra en case hos Alcoa. Innlegget ble veldig godt mottatt da vi var ett av få innlegg som virkelig presenterte en "skarp case" og ikke bare antagelser om hva som er mulig. Vedlagt finner dere vår presentasjon.

MainTech har erfaring med digitalisering av vedlikehold fra flere prosjekter i landbasert industri og Offshore. Prosjektet hos Alcoa hadde fokus på hvordan man kan utnytte ny teknologi for å forbedre vedlikeholdsprosessen. Ved å samle data fra prosess, miljø og sensorer er det mulig bruke maskinlæring for prediksjon av gjenværende levetid for kritisk utstyr. På denne måten kan en unngå kostbare havarier, sikre pålitelig drift og bedre planlegge ressurser og reservedeler.

For mer informasjon om anvendt digitalisering innenfor vedlikehold kontakt med Fagansvarlig Anvendt Digitalisering i MainTech, Andreas Marhaug.

Presentasjon - Remaining Useful Life prediction