Lukk

Vårmøte i NPFu hos MainTech

Norsk Petroleumsforening arrangerte vårtreff hos MainTech onsdag 3 mai med over 25 oppmøtte.

NPFu jobber for å gi de unge petroleumsarbeiderne nettverk og rekrutteringsmuligheter, samt gi et faglig og sosialt påfyll.
Grethe, Marit og Petter representerte MainTech, og hadde innlegg om prosjekter MainTech har. For eksempel hvordan innføring av Lean hjelper norske bedrifter til å tjene penger. Og Petter fortalte om arbeidet med å opprette vedlikeholdsprogrammet til Ivar Åsen for Aker BP, som akkurat har kommet i drift.
Interwell presenterte sin teknologi for “plug and abandonment” om hvordan de kan plugge oljebrønner som skal stenges permanent, mer kostnadseffektivt og trygt ved å bruke termitt. Dette er per dags dato en kostbar jobb for oljeselskapene, men med denne nye teknologien kan dette gjøres både billigere og gi en bedre sikring mot lekkasjer.
Det ble servert pizza og arrangert en oljerelatert kahoot med en flott premie.