Lukk

Temadag 9. november: tilstandskontroll for høyspenningsanlegg

Doble og MainTech inviterer til gratis seminar på Værnes 9. november. Temaet er tilstandskontroll for høyspenningsanlegg.

Torsdag 9. november

Kl 09:30 - 15:00

Lokasjon: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Doble har omfattende erfaring med testing og tilstandsvurdering av både spenningssatte og frakoblede anleggsdeler innen industri/offshore, nett- og kraftverksanlegg. MainTech arbeider med vedlikeholds-styring og forbedringsarbeid i alle typer industri. Maskinlæring er neste steg for bedre å kunne forutse utstyrets tilstand.

Systematisk bruk av tilstandskontroll og data  er et viktig bidrag til å arbeide smartere og være i forkant av hendelser og derved møte press på  kostnader, mannskapsressurser, effektivitet og oppetid.  

Temadagen vil ta for seg følgende:

  • Innledning vedlikeholdsstyring, tilstandskontroll og maskinlæring
  • Internasjonale trender/praksis – Cigre vurderinger/anbefalinger
  • Tilstandskontroll av transformatorer/apparatanlegg/maskiner i normal drift
  • Testing av frakoblede anlegg/maskiner
  • Systemer for kontinuerlig overvåkning
  • Eksempel på maskinlæring anvendt på industridata 

 

Seminaret er gratis og inkluderer kaffe og lunsj. Påmelding finner du her.