Lukk

MainTech henter hjem ny kompetanse til sitt kontor i Mo industripark

Benjamin Aspdal (30) er for øyeblikket tilknyttet hovedkontoret i Trondheim, men flytter hjem til Mo i Rana i løpet av februar.

Viktig jobberfaring

Han tok utdannelse i data og elektronikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Etter endt utdanning flyttet han tilbake til Mo i Rana for å søke jobb. I denne perioden underviste han i fagene matematikk og elektronikk på den videregående skole.

Etter et år fikk han jobbtilbud ved Reinertsen AS, som er et EPCI-selskap med leveranser til olje- og gassindustrien, og hovedkontor på Brattøra i Trondheim. Der fikk han nyttig og verdifull arbeidserfaring med blant annet prosjektstyring.

Effektivisering

MainTech jobber for å finne nye og stadig bedre løsninger for kundenes behov og utfordringer. De jobber tett med bransjer som olje og gass, energi, prosessindustri, havbruk, transport og bergindustri. Benjamin skal være rådgiver innen forbedring og utvikling, og jobbe med aktører som blant annet Celsa og Momek.

Han skal i tillegg undervise på Campus Helgeland i fag som tilbys av UiT Norges arktiske universitet.
Hans nye arbeidsgiver er også medeier i LEAN Senter Nord AS og Aspdal vil i den forbindelse også tilby konsulenttjenester knyttet til hvordan man kan øke kundens verdi med mindre forbruk av ressurser.

Spennende utvikling

Det er mye som er attraktivt ved å flytte tilbake til Mo i Rana, i følge Benjamin. I industrien skjer det mye spennende og i jobben på MainTech får man muligheten til å være involvert i stor eller mindre grad i det meste som skjer i forbindelse med ulike jobber, både i industriparken og andre steder i og rundt Helgeland. Det er i tillegg en by med mange hyggelige folk. Det er veldig grønt og har flotte turområder. Benjamin ser derfor frem til å flytte hjem igjen.