Lukk

Lean-prosjekt for Bunnpris-butikker på Mo

Fire Bunnpris-butikker på Mo skal gjennom hele 2018 kjøre et stort Lean-prosjekt. Det er MainTech sitt datterselskap, Lean Senter Nord, som leder prosjektet.

Sist uke var det kick-off for alle butikkansatte i de fire butikkene på Mo. Dette er et ganske unikt prosjekt da det meg bekjent ikke er kjørt lignende kompetanseløft på dette området blant dagligvarebutikker eller kjeder i Norge. Og i hvert fall ikke i denne størrelsesorden, forteller prosjektleder og driftssjef Ørjan Skonseng til Dagligvarehandelen.

Skonseng tror at Lean-tankegangen vil spre seg til flere dagligvarebutikker og kjeder. Lean er i ferd med å bli tatt i bruk i stadig nye bransjer. Han er overbevist om at prosjektet vil gi de involverte butikkene et konkurransefortrinn.

En vesentlig del av Lean er at de ansatte skal og må være med. Ansatte har like stor påvirkning som ledelsen her, og dette er like mye et samarbeidsprosjekt som et Lean-prosjekt, sier Ørjan Skonseng.

Prosjektet går bare ut 2018, men planen er å holde på med Lean og kontinuerlig forbedring i overskuelig fremtid. Skonseng, som har vært i Bunnpris i 19 år, er klar på at kjeden og butikkene må forandre seg for å kunne vinne konkurransen om kundene fremover. Hovedkontoret i Bunnpris er godt orientert og følger prosjektet nøye, selv om de ikke har noen formell rolle i det.

Økt trivsel blir det første synlige resultatet, tror prosjektledere Tove Valla og Ørjan Skonseng. At vi har fått bedre dialog mellom ledelse og ansatte ser vi allerede, faktisk. Vi får opp team spiriten! Det neste man vil se er at det blir mer ryddig i butikkene. Så vil forhåpentligvis effektiviteten og økt omsetning komme etter hvert. Det tar ofte litt tid før man ser økt ryddighet og orden igjen på omsetningstallene, sier Ørjan Skonseng.